Сучасна діагностика поля

Працюючи спільно з компанією AGROVIT GROUP, компанія LENDECOTECH пропонує Вам послуги з діагностики ґрунту та рослин.

В умовах сьогодення потрібні високоточні (правильні) рішення у технологіях вирощування сільськогосподарських культур, які забезпечать стабільно високий результат з розумними вкладеннями.

Одним із найважливіших першочергових кроків у цьому напрямку є безперечно високоточна сучасна діагностика. Без об’єктивної оцінки агрохімічного стану ґрунтів, фізіологічного стану рослин в період вегетації розробити раціональну систему удобрення будь-якої культури неможливо. Тому нами розширено арсенал аналітичного обладнання, а саме придбано найсучасніше, високоточне діагностичне обладнання виробництва США, яке забезпечує одержання точних агрохімічних показників ґрунту та рослин, миттєво без втручання людського фактору.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ПОЛЯ

 • Автоматичний відбір ґрунтових зразків пробовідбірником, який  обладнаний новітнім програмним забезпеченням (система GPS);
 • Комплексний аналіз ґрунту проводиться на високоточному обладнанні по 75 показниках: рН ґрунту, вміст азоту (N), рухомого фосфору (P2O5), обмінного калію (K2O), кальцію (CaO), магнію (MgO), натрію (Na), рухомої сірки (S), цинку (Zn), марганцю (Mn), міді (Cu), заліза (Fe), молібдену (Mo), кобальту (Co), важких металів та ін.;
 • Розробка агрохімічних картограм полів;
 • Визначення ефективності застосування мінеральних добрив на конкретному полі;
 • Оперативна листкова діагностика в період вегетації культур та розробка рекомендацій щодо ліквідації існуючих дефіцитів елементів живлення;
 • Виявлення критичних факторів пов’язаних з характеристиками ґрунту;
 • Встановлення потреби в хімічних меліоративних заходах (вапнування, гіпсування);
 • Розробка рекомендацій щодо системи удобрення сільськогосподарських культур;
 • Фаховий супровід із впровадження рекомендацій.

ГОЛОВНА НАША ЦІЛЬ

 • Надати чіткі рекомендації щодо правильного підбору видів мінеральних добрив, норм та регламентів їх внесення, оптимізувати систему мікроелементного живлення та отримати максимальний результат з обґрунтованими витратами;
 • Одержані об’єктивні результати ґрунтової і листкової діагностики потрібні нашим фахівцям для того, щоб розробити для Вас рекомендації щодо основного удобрення та мікроелементного живлення  культур, які Ви вирощуєте;
 • Ми розробляємо рекомендації, а Ви їх  впроваджуєте і отримуєте високорентабельний урожай.

Related Posts