Ефективні рідкі добрива та новітні рішення для їх внесення

Рідкі добрива, упродовж останніх років, набирають неабиякої популярності. Про їх перевагу над твердими формами не має сенсу говорити, адже ціла низка багаторічних випробувань і досвід використання в системі удобрення сільськогосподарських культур, вже цей незаперечний факт довели.

Тверді і рідкі добрива відрізняються між собою не лише фізичним станом, але й різним хімізмом дії. Ще більшої актуальності рідкі форми добрив набирають в умовах зміни клімату, посух, суховіїв, значного дефіциту вологи. Це однозначна перспектива, яку назад повернути не можливо.

На  ринку України вже запропоновано різні марки рідких фосфоровмісних добрив, як комплексних, так і стартових, де основною складовою цих добрив є легкодоступний фосфор. Безперечно, збільшення об’ємів виробництва і використання якісних рідких добрив – це шлях до зростання рівня продуктивності культур. Перехід на живлення рідкими добривами дають змогу зекономити від 25 до 30 % коштів на забезпечення рослин фосфором.

Польсько-Українська компанія «АГРОВІТ ГРУП», упродовж декількох років, виробляє власну марку рідких стартових добрив НАНОВІТ ТЕРРА, яка успішно зарекомендувала себе серед добрив аналогічного призначення. Найбільш популярними являються наступні марки добрив: НАНОВІТ ТЕРРА 5:20:5; 3:18:18; 9:18:9 та 8:24. Однією із переваг цих добрив є те, що фосфор у складі добрива перебуває у формі ортофосфатів, що робить цей продукт значно ефективнішим, у період проростання насіння, на початкових етапах росту культур, порівняно із аналогічними добривами з поліфосфатною формою.  Саме цю марку добрив компанія рекомендує для використання при сівбі різних культур, а саме для локального внесення в рядок, безпосередньо на насінину. Добрива мають ідеальну чистоту, не містять хлоридів, важких металів та інших баластних солей. При цьому, кожний аграрій повинен пам’ятати, що чим чистіше добриво від різних домішок, тим ближче його можна розміщувати біля насінини та наносити на її поверхню.

НАНОВІТ ТЕРРА – добрива екологічно безпечні, мають нейтральний показник рН. Характеризується повною (100 %) розчинністю азоту, фосфору, калію та мікроелементів, високою доступністю всіх елементів живлення, особливо сполук фосфору. Можна поєднувати із висококонцентрованими мікродобривами на хелатній основі. Високоефективне  при низьких температурах та мінімальних нормах внесення (20-40 л/га). Забезпечують ідеальні умови для проростання насіння, отримання дружніх і рівномірних сходів та гарантоване підвищення урожайності і якості одержаної продукції з високим економічним ефектом.

Поряд з цим, у 2021 році компанія розпочинає виробництво рідкого комплексного добрива (РКД) марки 11:37:0 із комбінованим поєднанням полі – та ортофосфатів. Це добриво пролонгованої дії, яке можна використовувати під час основного обробітку грунту, під передпосівну культивацію, а також при сівбі. Однак, при внесенні одночасно в рядок під час сівби, слід уникати контакту добрива і насіниною, адже потрапляння добрива на насінину може призвести до небажаних опіків. Це стосується не тільки цієї марки добрива, але й усіх поліфосфатних форм рідких добрив. Кращим варіантом, є використання схеми 5х5 см. Тобто коли добриво вноситься на 5 см глибше, або глибше і в сторону від насіннєвого ложа. Проте, ідеальним рішенням, є використання поліфосфатних форм (РКД 11:37) локально в аеробну зону на глибину 12-18 см, а НАНОВІТ ТЕРРА (рідке стартове добриво) одночасно в рядок під час сівби, безпосередньо на насінину. Таке поєднання двох видів добрив забезпечать ідеальні умови для споживання легкодоступного фосфору рослинами упродовж всього вегетаційного періоду та відповідно одержання високорентабельного урожаю.

Звичайно, досить вагомим аргументом для отримання бажаного ефекту від рідких добрив є якість їх внесення. В останні роки, досить активно проводиться переобладнання сівалок,  різних модифікацій,  для внесення рідких стартових добрив, одночасно при сівбі. Багато крупних і середніх Агро холдингів вже частково переобладнали сівалки, переважно,  під широкорядний посів. Однак, наразі, переважна більшість господарств ще не мають змоги використовувати рідкі добрива, через відсутність спеціально обладнаних сівалок, хоча повне розуміння необхідності цього заходу вже сформувалося.

На сьогодні пропонується різні системи для переобладнання сівалок. І це позитивні зміни, які потрібно надалі нарощувати. Однак, деякі аграрії, які вже переобладнали свої сівалки, за декілька років експлуатації, зрозуміли, певні недоліки різних систем для внесення рідких добрив. До найбільш численних відносяться:

– встановлені системи без автоматичного регулювання норми та контролю внесення добрива, а цю роботу має здійснювати механізатор у ручному режимі із кабіни трактора,

– встановлюються дешеві, слабкі насоси, які не можуть створити нормальних тиск для відповідної подачі добрива в рядок й у випадку збільшення норми внесення не спроможні її витримати,

– встановлюють неякісні трубки для виливу добрива, які забиваються ґрунтом і відповідно обмежують внесення необхідної кількості добрива,

– дешеві капіляри під дією чинників атмосферного середовища втрачають свої фізичні властивості й відповідно пропускну спроможність щодо внесення заданої норми добрив.

Компанією «АГРОВІТ ГРУП» із нашим партнером «ЛЕНДЕКОТЕХ» враховавши всі вищезазначені недоліки пропонує високоякісну послугу з переобладнання сівалок різних модифікацій. Маємо 5-річний досвід роботи з переобладнання сівалок в Європі, Україні та Азії. Пропонуємо системи, для внесення рідких добрив, італійського виробництва компанії IRIS S.r.l, які перевірені часом і характеризуються високою надійністю.

IRIS S.r.l – це комплекс інноваційного обладнання, що дає можливість цілеспрямовано та точно вносити рідкі добрива безпосередньо в посівне ложе, чи в зону його ефективної дії. Дана система з легкістю монтується як на зернову, так і сівалку точного висіву, не залежно від модифікації та працює індивідуально без втручання електричної чи гідравлічної системи дозування та висіву сівалки, за рахунок електричного приводу системи дозування. Точність внесення заданої норми встановлюється та регулюється за допомогою багатофункціонального блоку управління EQUIPE, що керує імпульсним електронасосом на кому змонтований Флоуметер та електронним клапаном регулювання подачі добрива.

На відміну від багатьох інших систем, електронний блок управління і керування системою внесення рідких добрив EQUIPE забезпечує:

– відображення швидкості руху агрегату за рахунок датчика швидкості;

– відображення об’єму проведеної роботи (загальної кількості гектарів);

– дотримання та відображення чіткої норми внесення добрива, л/га;

– збереження до 10 запрограмованих норм внесення;

– здійснення зміни норми внесення добрива під час роботи агрегату;

– можливість здійснення одночасного керування 4-ма електронасосами, з різними нормами виливу;

– можливість здійснення посекційного контролю (Section Control) на сівалках для технічних культур до 36-ти рядків, на зернових кожні 10 рядків.

Відображення точної швидкості руху агрегату та дотримання чітко встановленої норми виливу відбувається за рахунок GPS антени. З метою відсутності виливу добрива під час розворотів а також початок виливу на початку руху та після зупинки агрегату, системи обладнуються датчиком Start/Stop, що вмикає та вимикає подачу живлення насосу. Кожна система внесення рідких добрив в базовій комплектації поставляється з дистанційним пультом, який дає можливість оператору перевірити працездатність системи не знаходячись в кабіні трактора.

Кожен з виходів системи розподілу та внесення рідких добрив підводить рідину в посівне ложе, й ціленаправлено за рахунок форсунки з отвором діаметром 0,4 (0,6 або 0,8) мм під тиском подає рідину до насінини. Дана система також може використовуватись для внесення іннокулянту під час посіву сої. Насінина потрапляє в посівне ложе зі стартовим добривом чи рідким іннокулянтом. Цей метод висіву дає можливість:

  • миттєво розчинити стартове добриво;
  • створити навколо насінини сприятливе середовище з необхідними пожнивними речовинами, що прискорює процес проростання насіння, активізує розвиток кореневої системи та ріст і розвиток рослин;

Дана система являється повністю автономною! Подача живлення електронасосу відбувається на пряму від акумулятора трактора, а подача живлення монітору EQUIP від 12 V-ої розетки трактора.

Аналогічні системи із внесення рідких добрив вже встановлені на сівалках для висіву технічних і зернових культур в таких агрохолдингах Ураїни як «ЕПІЦЕНТР АГРО», «СВАРОГ», «АСТАРТА КИЇВ» та в ряді інших агропідприємств, що активно використовують рідкі доббрива під час посіву. Переобладнані висівні комплекси із встановленими системами для внесення рідких добрив від «ЛЕНДЕКОТЕХ»  та «АГРОВІТ ГРУП» вже відпрацювали по 2-3 сезони, і зарекомендували себе надзвичайно надійно.

Також слід зазначити, що вищезазначені системи IRIS.srl, можуть встановлюватися на різних ґрунтообробних агрегатах, а саме глибокорозпушувачах, дискових агрегатах, культиваторах тощо. Такий підхід забезпечує можливість повного переходу на рідкі форми добрив і відмови від твердих гранульованих добрив.

Ви даєте технічне завдання – ми його втілюємо в життя!

Related Posts